Bambi Bambu Részvételi- és játékszabályzat
Bambi Bambu Részvételi- és játékszabályzat

Részvételi- és játékszabályzat

A Bambi Bambu (Szolárd Házak Kft., 2134 Sződ, Grassalkovich út 4. továbbiakban: Szervező vagy Bambi Bambu) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik nem esnek az 5. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). 

Játékban való részvétel a jelen hatályos szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti. 

1. Játék meghirdetése: A Játék meghirdetése a Bambi Bambu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bababambibambu/ ) fizetett bejegyzésként feltöltve történik.

2. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete 

2.1. A Játék kezdetekor a Bambi Bambu egy fizetett felhívó bejegyzést tesz közzé, melyben felhívja a figyelmet a nyereményjátékra. 

2.2. A Játékosok a Játék időtartama alatt fotót tölthetnek fel a Bambi Bambu által üzemeltetett https://www.facebook.com/bababambibambu/ Facebook oldalán a Játéknak dedikált bejegyzéshez (továbbiakban: Nyereményjáték) hozzászólásként a Játékszabályzatban meghatározott időtartam alatt. 

A Szervezőnek nem áll módjában elfogadni azokat a fotókat, amelyek nem a Nyereményjáték bejegyzése alá kerültek feltöltésre, vagy a nyereményjáték lejártát követően kerültek feltöltésre. 


2.2.1. A Játékosoknak egy egyedi fotót kell készíteniük, 

amelyen a Játékos kiskorú gyermeke/rokona beazonosíthatóan a Bambi Bambu bármelyik termékének egyikét használja, 

vagy ha a Játékosnak nincs Bambi Bambu terméke: ahogyan a Játékos kiskorú gyermeke/rokona egy fekete-fehér fejlesztő mintájú képet, vagy egy fekete-fehér játékot nézeget. Egy fekete-fehér fejlesztő mintájú képet a Játékos talál a bejegyzéshez csatolva. 

A fotót fel kell tüntetniük a Nyereményjáték bejegyzés alá hozzászólásként. Az első kettő legtöbb lájk reakciógomb szavazatot kapó fotó feltöltője nyer. Az egyéb reakciógombok (love – imádom, haha – vicces, wow – hűha, sad – szomorú, angry – dühös, tankful – hálás) a szavazatba nem számítanak bele.

2.3. Egy Játékos csak 1 db fényképpel játszhat a Játék során. Amennyiben egy Játékos több mint 1 db képet tölt fel a Játék során, akkor a Szervező csak az időrendben az első feltöltött képet veszi figyelembe a játékban. A megengedett pályázatszámon felül feltöltött képeket a Szervező törölheti. 

2.4. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2.2.1 pontban írtaknak megfelelően járjon el. Amennyiben a fotó nem felel meg a 2.2.1. pontban írtaknak, a játékos kizárható a játékból. 


3. A Játék időtartama: 

3.1. A Játék 2018.09.24-én 14:00-ig tart. 


4. Sorsolás és nyeremények átvétele 

4.1. A Bambi Bambu azokat a Játékosokat tekinti nyertesnek, akik részt vettek a Játékban, Szervező Facebook oldalára a Szabályzat szerint feltöltik az egyedi fotót a megadott időtartam alatt, az első 2 legtöbb lájk szavazatot kapják, valamint a fotó megfelel a 2.2.1. pontban írtaknak. 

4.2. Eredményhirdetésre 2018. szeptember 25. napján kerül sor. 

4.3. A Játék során összesen 2 nyertest kerül ki. 

4.3.1. A nyertesek a Játékosok közül kerülnek ki, akik a nyereményjáték ideje alatt feltöltik a fotót a Nyereményjáték bejegyzés alá. 

4.3.2. A játék során 2 nyertes kerül ki. A nyeremény 2 db Bambi Bambu takaró, vagy ha a nyertesnek van már Bambi Bambu takarója és nem kíván újabb takarót, a takaró értékében választhat más Bambi Bambu terméket. 

4.4. A Szervező a nyereményjáték lezárását követően a nyertesek neveit a Facebook oldalán bejegyzésként teszi közre és Facebook üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény részleteit és az átvételt (a nyeremény kézbesítési költsége a Bambi Bambut terheli). Amennyiben a Játékos bármilyen okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem válaszol a sorsolást követő 10 munkanapon belül, illetve nem veszi át a nyereményét, úgy a későbbiekben nem jogosult a nyereményére, kártérítést nem igényelhet. 

4.5. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény a sorsolást követő 30 munkanapon belül átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény érvényességi dátuma lejár, úgy ez a körülmény a Szervezőnek nem róható fel, ezért felelősség nem terheli. 

4.6. A Bambi Bambu a cím egyeztetést követően értékbiztosított küldeményként küldi ki a nyereményt a nyertesnek. Kiszállítás kizárólag magyarországi címre lehetséges. A Játékos által megadott postázási címek hiányosságáért, illetve hibáiért a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. 

4.7. A Bambi Bambu kizárja a felelősséget a nyeremény átadásának meghiúsulásért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető vagy bármely okból nem veszi át nyereményét. 


5. A Játékból kizártak köre 

5.1. A Játékból kizárhatók azon Játékosok, akik megsértik a jelen Részvételi- és Játékszabályzat bármely pontját, továbbá megsértik a netikett szabályait. Netikett szabályokról bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett 

5.2. A Játékból azonnal kizárhatók a sértő, illetve, obszcén tartalmakat, továbbá hirdetéseket, és nem oda illő tartalmakat feltöltő Játékosok. Az általuk feltöltött tartalmak azonnal törlésre kerülnek. 

5.3. A Játékban nem vehetnek részt cselekvőképességüket korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek, még a törvényes képviselőjük útján sem. 

5.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőbeli promóciójából azt, aki bármely a Bambi Bambu által szervezett promócióban csalást vagy hamisítást követ el. 

5.5. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a fotója nem felel meg a jelen Szabályzatban leírtaknak. 


6. Adatvédelem 

6.1. A Játékos belegyezik abba, hogy jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott adatok bekerüljenek a Szervező adatbázisába és azokat a Bambi Bambu a Játék lebonyolításához felhasználja. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeleténak 6. cikk 1. bekezdésének f) pontjával összhangban kezeli.

6.2. A Bambi Bambu nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatokért. 

6.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy azok törlését a sorsolás vagy a nyeremény átadás előtt kérelmezi, az a Játékból való kizárást eredményezi. 


7. Egyéb tudnivalók

7.1. A Játékos felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt az általa használt Facebook felhasználói hozzáféréssel. A Szervezőt illetéktelen felhasználók miatt keletkezett kár miatt semmilyen felelősség nem terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Bambi Bambu mindennemű felelősséget és jogi kártérítés lehetőségét kizárja. 

7.2. A nyeremény készpénzre nem át váltható, és értékéből készpénz nem adható vissza.